Yozgat Bozok Üniversitesi

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME

 

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME

 

Öğrencilerimize, teorik öğrenimlerine ilaveten laboratuvarlarda uygulama ve araştırma yapma imkânları sunulmakta, BAP, TÜBİTAK ve benzeri projelerde bursiyer olarak görev verilebilmektedir.

Üniversitemiz ulusal ve bölgesel kalkınma planlarını dikkate almaktadır.

Bulunduğumuz sosyal ve ekonomik çevrenin ihtiyaçlarına cevap vermek Fakültemizin önceliği olarak benimsenmiş olup, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel dokusunun gelişimine katkılar sağlamaktadır. Fakültemizin bölümlerinde yapılan araştırma faaliyetleri yerel kalkınma hedeflerine ulaşmada ve evrensel bilime katkı sağlamada önemli bir rol oynamaktadır.