Yozgat Bozok Üniversitesi

MİSYON-VİZYON

Misyon

Fakülte alt yapısının akademik, idari personeli ve öğrencilerinin eğitim-öğretim, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve teknolojik ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitemizin toplumsal katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşebilen nitelikli bilimsel araştırma proje sayısını artırmak.

Vizyon

Eğitim - öğretim kalitesini geliştirerek ülkenin Temel Bilimler alanındaki ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek.