Yozgat Bozok Üniversitesi

YÖNETMELİK VE YÖNERGELER

YÖNETMELİKLER

Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2021-2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanacak)

Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  (2018 Sonrası - 2021'e kadar kayıtlılar)

Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasları

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

YÖNERGELER

Sınav Uygulama Kılavuzu

Tek Ders Sınavı Yönergesi 

Yaz Okulu Yönergesi 

Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş, Programlar Arası Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programları İle Değişim Programlarında Öğrencilik, Eş zamanlı Öğrenimde Öğrencilik, Özel Öğrencilik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi Yönergesi

Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bozok Akadema Uygulama Yönergesi 

Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi

Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi

Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi

Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Sınıf Dışı Etkinlik Yönergesi

Öğrenci Gezi Yönergesi 

Bozok Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi

Bozok Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi

Bozok Üniversitesi Kampüslerinde Asılacak Olan Afiş, Pankart ve İlanlar Hakkında Yönerge

Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi

Bozok Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi