Yozgat Bozok Üniversitesi

KİMYA BÖLÜMÜ

PROJE KODU UNVAN ADI SOYADI PROJE BAŞLIĞI BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ PROJENİN DURUMU  TAHSİS ED. ÖDENEK
I.F.E.F/2009-08 Doç. Dr. Ramazan COŞKUN Aşı Kopo. Asi. ve Baz. Fonk. Grup. Fonk. Poliester Sentezi ve Özel. İncelenmesi (Sabri Akdeniz*01/10/2009) 1.10.2009 4.08.2010 TAMAMLANDI 3.750,00 TL
I.F.E.F/2010-20 Doç. Dr. Ramazan COŞKUN Amidoksim Destekli Poliester Liflere Metal Adsorpsiyonu (Yasin Dilci*16/03/2010) 16.03.2010 24.08.2011 TAMAMLANDI 2.750,00 TL
I.F.E/2010-27 Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI Furan-3-Ontürevi Bileşiklerinin Heterohalkalı Daiminler İle Reaksiyonları (Hilal Bölükbaşı*10/12/2010) 10.12.2010 13.01.2012 TAMAMLANDI 3.000,00 TL
I.F.F/2011-34 Doç. Dr. Orhan HAZER Yeni Bir Adsorban Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Krom Türlemesi (Dilara Demir*12/07/10) 13.07.2011 26.02.2013 TAMAMLANDI 3.000,00 TL
I.F.E/2011-46 Doç. Dr. Ş.Hakan ÜNGÖREN Potansiyel Herbisit Olarak Yeni 1,2,4-Triazin ve Pirazin-2,3-Dikarbonitril Türevi Heterohalkalı (Emine Dilekoğlu *12/07/10) 19.09.2011 21.09.2012 TAMAMLANDI 3.000,00 TL
I.F.E/2011-48 Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI Yeni Pirrol-3-On Türevlerinin Sentezi (Cemal Yılmaz *24/06/11) 19.09.2011 26.02.2013 TAMAMLANDI 3.000,00 TL
I.F.E/2011-52 Doç. Dr. Orhan HAZER Gıda Örneklerindeki Bazı Dioksin/Furan ve Dioksin Benzeri Bileşiklerin
Sentetik Adsorbanlarla Ads.(Dursun Kırışık *24/06/11)
5.10.2011 18.09.2014 TAMAMLANDI 3.000,00 TL
I.F.E/2011-53 Doç. Dr. Ramazan COŞKUN Aktive Edilmiş Ceviz Kabuğuna Boyar Madde Adsorpsiyonu (Abdurrahim Yıldız  *24/06/11) 21.10.2011 18.09.2014 TAMAMLANDI 3.000,00 TL
I.F.E/2011-56 Doç. Dr. Ali DELİBAŞ Polimer-Kil Kompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (Murat Alparslan) 6.12.2011 27.09.2013 TAMAMLANDI 3.000,00 TL
2012FBE/T01 Doç. Dr. İrfan KOCA Yeni Perinon Türevi Boyarmaddelerin Sentezi ve Karakterizasyonu  26.01.2011 27.09.2013 TAMAMLANDI 3.000,00 TL
2012FBE/T08 Doç. Dr. Ali DELİBAŞ Emülsiyon Polimerizasyonu İle Hidrojel Sentezi ve Karakterizasyonu 30.04.2012 20.10.2015 TAMAMLANDI 4.500,00 TL
2013FBE/T47 Doç. Dr. Ramazan COŞKUN Modifiye Edilmiş Poliester Liflerle Sulu Çözeltilerden Cr(Vı) Giderilmesi 19.03.2013 12.08.2015 TAMAMLANDI 3.000,00 TL
2013FEF/A49 Doç. Dr. Ertuğrul Gazi SAĞLAM Bazı Ditiyofosfinik Asitlerin Sentezi ve Yapıların Aydınlatılması”  18.03.2013 20.10.2015 TAMAMLANDI 4.497,24 TL
2013FBE/T51 Doç. Dr. Ertuğrul Gazi SAĞLAM Tiyo-Fosfor Grubu Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması 2.05.2013 24.12.2014 TAMAMLANDI 3.500,00 TL
2013FBE/T54 Prof. Dr. Ş. HAKAN ÜNGÖREN Dioksotiyazol Sistemlerinin Olefinasyonu ve İminasyonunda Yeni Metotların Geliştirilmesi İle
Çeşitli Antibakteriel Organik Boyar Maddeşerin Sentezi ve Karakterizasyonu
10.05.2013 27.03.2014 TAMAMLANDI 3.500,00 TL
2013FEF/A55 Doç. Dr. İrfan KOCA Multikomponent Reaksiyonlara Yeni Organik Bileşiklerin Sentezi 2.05.2013 27.03.2014 TAMAMLANDI 9.500,10 TL
2013FBE/T71 Doç. Dr. Ali DELİBAŞ Metil Metakrilat ve 2-Etil Hekzil Akrilatın Emülsiyon Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu  11.12.2013 18.09.2014 TAMAMLANDI 3.000,00 TL
2014FBE/T103 Doç. Dr. İrfan KOCA Pirazol İçeren Yeni Açil Tiyoüre Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu 9.05.2014 11.03.2015 TAMAMLANDI 4.500,03 TL
2014FBE/T113 Doç. Dr. Ramazan COŞKUN Karbamotiyolilimidamit İçeren Reçine Hazırlanması ve Sulu Çözeltilerden Metal İyonlarının Uzaklaştırılması İçin Kullanılması 15.05.2014 17.02.2016 TAMAMLANDI 6.500,00 TL
2014FBE/T127 Doç. Dr. İrfan KOCA Pirimidinil Açiltiyoüre Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu 23.06.2014 25.08.2016 TAMAMLANDI 6.750,00 TL
2014FEF/A128 Doç. Dr. İrfan KOCA Tiyazol ve Diazepin Çekirdekleri İçeren Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi 23.06.2014 11.06.2015 TAMAMLANDI 11.000,00 TL
2014FEF/A81 Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI Pirazol ve Pirimidin Halkası İhtiva Eden Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu 20.01.2014 11.03.2015 TAMAMLANDI 9.497,82 TL
2014FBE/T82 Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI Yeni Furanon Bileşiklerinin Aminler İle Reaksiyonlar 20.01.2014 11.03.2015 TAMAMLANDI 3.218,10 TL
2014FEF/A89 Prof. Dr. Ş. HAKAN ÜNGÖREN Açil Rodanin Türevlerinin Wittig Reaksiyonlarıyla Sentezi 17.02.2014 16.12.2015 TAMAMLANDI 9.439,00 TL
2015FEF/A153 Doç. Dr. Ertuğrul Gazi SAĞLAM Kadmiyum Ditiyofosfinat Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması 4.03.2015 20.10.2015 TAMAMLANDI 16.661,53 TL
2015FBE/T167 Doç. Dr. İrfan KOCA Pirazol Bileşikleri Üzerinden Yeni Bileşiklerin Sentez Çalışmaları 13.05.2015 3.08.2016 TAMAMLANDI 7.247,22 TL
2015FBE/T168 Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI Rodamin Türevi Boyar Maddelerin Sentezi,Gıda ve Çevre Örneklerindeki Bazı Ağır Metallerin Florimetrik Yöntemle Tayini 13.05.2015 9.11.2016 TAMAMLANDI 7.500,00 TL
2015FBE/T169 Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI Furan Türevi Rodamin  Boyar Maddelerin Sentezi, Çevre ve Gıda Örneklerindeki
Bazı Ağır Metallerin Florimetrik Yöntemle Tayini
13.05.2015 9.11.2016 TAMAMLANDI 7.500,00 TL
2015FEF/A172 Doç. Dr. İrfan KOCA Pirazol ve Tiyazol Çekirdekleri İçeren Yeni Kumarin Bileşiklerinin Sentezi ve Spektroskopik Analizi 16.06.2015 18.11.2015 TAMAMLANDI 12.992,30 TL
2015FBE/T177 Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI Pirazol Karboksi Amid Bileşiklerinin Sentez ve Karekterizasyonu 17.06.2015 3.08.2016 TAMAMLANDI 7.500,00 TL
2015FEF/A178 Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI Yeni Rodamin Türevi Boyar Maddelerin Sentezi ve Floresans Özelliklerinin İncelenmesi 17.06.2015 30.06.2016 TAMAMLANDI 13.000,00 TL
2015FBE/T186 Doç. Dr. Ramazan COŞKUN Substitüe (Anidilik-Amidik) Asitler İçeren Stiren Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu 21.07.2015 18.09.2017 TAMAMLANDI 5.000,00 TL
2015FBE/T198 Prof. Dr. Ş. HAKAN ÜNGÖREN Bazı 1,3-Tiyazolidin-4-On Bilkeşiklerinin Hidrazinlerle Reaksiyonlarının Araştırılması 29.09.2015 21.12.2016 TAMAMLANDI 4.790,01 TL
2015FBE/T199 Prof. Dr. Ş. HAKAN ÜNGÖREN Amonyumditiyokarbamatların Kendine Kondenzasyon Reaksiyonundan Tiyoürelerin Sentezi 29.09.2015 26.04.2016 TAMAMLANDI 4.425,00 TL
2015FBE/A220 Doç. Dr. Ertuğrul Gazi SAĞLAM Bazı Pertiyofosfonik Asit Anhidritlerinin Katılma Reaksiyonu Ürünlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması 24.12.2015 17.03.2016 TAMAMLANDI 5.999,56 TL
6601-FEF/16-16 Doç. Dr. İrfan KOCA Multifonksiyonel Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi 20.09.2016 19.10.2017 TAMAMLANDI 8.750,00 TL
6601-FBE/16-47 Doç. Dr. Ramazan ÇOŞKUN Aktive Edilmiş Doğal Adsorbanlar İle Sulu Çözeltilerden Boyar Maddelerin Giderilmesi 13.12.2016 14.12.2017 TAMAMLANDI 6.981,00 TL
6601-FBE/17-71 Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI Bazı Rodamin Türevi Boyar Maddelerin Sentez ve Karakterizasyonu 17.04.2017 19.10.2017 TAMAMLANDI 7.000,00 TL
6601-FBE/17-79 Doç. Dr. Orhan HAZER Platin İyon Baskılı Polimer Sentezi ve Elektronik Atıklarda Uygulamaları 4.05.2017 14.12.2017 TAMAMLANDI 7.000,00 TL
6602c-FEF/16-36 Doç. Dr. İrfan KOCA Potansiyel Biyoaktif Yeni İkili Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu 20.11.2016 12.07.2018 TAMAMLANDI 31.249,28 TL
6602c-FEF/16-39 Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI Çevre ve Gıda Örneklerindeki Bazı Ağır Metallerin İşlevselleştirilmiş Manyetik Grafen Kullanılarak
Zeta Potansiyel Tekniği İle Tayini
23.11.2016 13.09.2018 TAMAMLANDI 31.250,00 TL
6600-FEF/17-55 Doç. Dr. İrfan KOCA Pirazol-Kumarin Halkalarını İçeren Yeni Hibrit Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Antikanser Aktivite Çalışmaları 3.01.2017 12.07.2018 TAMAMLANDI 7.422,20 TL
6602c-FEF/17-72 Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI Pirrol-1-Karboksamit Türevlerinin Sentezinde Amino Oksazol Bileşiğinin Kullanılması 17.04.2017 6.12.2018 TAMAMLANDI 20.651,84 TL
6601-FBE/17-78 Doç. Dr. Orhan HAZER Yüzey Baskılı Doğal Polimerlerle Uranyum Zenginleştirilmesi ve Tayini 4.05.2017 13.09.2018 TAMAMLANDI 7.000,00 TL
6602c-FEF/17-120 Doç. Dr. Ertuğrul Gazi SAĞLAM Kükürt-Fosfor Grubu Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu 9.11.2017 1.11.2018 TAMAMLANDI 31.217,70 TL
6601-FBE/17-127 Doç. Dr. Orhan HAZER Uranil Baskılı Poli(Pyrolobenzoakrilamid-Co- Metakrilik Asit-Co- Divinil Benzen)
PMDU Polimerinin Sentezi Karakterizasyonu Ve Uranyum Zenginleştirmede Kullanımı
30.11.2017 13.09.2018 TAMAMLANDI 6.997,40 TL