Yozgat Bozok Üniversitesi

KİMYA BÖLÜMÜ

1.Yarıyıl Dersleri 
Dersin Kodu, Adı T P K
KİM101 Genel Kimya I 6 0 6
KİM115 Genel Kimya Lab1. 0 4 2
MAT101 Matematik I 5 0 5
FİZ101 Genel Fizik I 4 0 4
Toplam 15 4 17
TÜD101 Türk Dili I 2 0 2
YBD 101 Yabancı Dil I 4 0 4
BGS101 Beden Eğitimi I / Güzel Sanatlar I 1 0 1
TAR 101 Atatürk. İlkeleri ve inklap tarihi 1 3 0 3

2.Yarıyıl Dersleri 
Dersin Kodu, Adı T P K
KİM102 Genel Kimya II 6 0 6
KİM116 Genel Kimya LabII. 0 4 2
MAT102 Matematik II 5 0 5
FİZ102 Genel Fizik II 4 0 4
Toplam 15 4 17
TÜD102 Türk Dili II 3 0 3
YBD102 Yabancı Dil II 4 0 4
BGS102 Beden Eğitimi II / Güzel Sanatlar II 1 0 1
TAR 102 Atatürk. İlkeleri ve inklap tarihi II 2 0 2

3.Yarıyıl Dersleri 
Dersin Kodu, Adı T P K
KİM231 Analitik Kimya I 4 0 4
KİM235 Analitik Kimya Lab I. 0 4 2
KİM221 Anorganik Kim. I 6 0 6
KİM271 Kimyada Mat. Metodları. 3 0 3
Toplam 13 4 15

4.Yarıyıl Dersleri 
Dersin Kodu, Adı T P K
KİM232 Analitik Kimya II 6 0 6
KİM236 Analitik Kimya Lab II. 0 4 2
KİM222 Anorganik Kimya II 4 0 4
KİM204 Bilgisayar Kullanımı ve programlama 4 0 4
KİM226 Anorganik Kimya Lab. 0 4 2
Toplam 14 8 18

5.Yarıyıl Dersleri 
Dersin Kodu, Adı T P K
KİM351 Fizikokimya I 6 0 6
KİM355 Fizikokimya Lab. 0 4 2
KİM341 Organik Kimya I 4 0 4
KİM331 Enstrümental Analiz Metodları 4 0 4
KİM Secmeli (...............) 2 0 2
Toplam 16 4 18

6.Yarıyıl Dersleri 
Dersin Kodu, Adı T P K
KİM352 Fizikokimya II 4 0 4
KİM354 Kuantum Kimyası 4 0 4
KİM342 Organik Kimya II 6 0 6
KİM336 Enstrümental Analiz labaratuvarı 0 4 2
KİM356 Elektrokimya 2 0 2
KİM Secmeli (...............) 2 0 2
Toplam 18 4 20

7.Yarıyıl Dersleri 
Dersin Kodu, Adı T P K
KİM421 Anorganik Endüstriyel Kimya 3 0 3
KİM441 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 2 0 2
KİM461 Biyokimya 3 0 3
KİM445 Organik Kimya Labaratuvarı I 0 4 2
KİM405 Bitirme Tezi 0 2 1
KİM Secmeli (...............) 2 0 2
KİM Secmeli (...............) 2 0 2
Toplam 12 6 15

8.Yarıyıl Dersleri 
Dersin Kodu, Adı T P K
KİM444 Organik Endüstriyel Kimya 3 0 3
KİM462 Biyokimya Lab. 0 4 2
KİM404 Seminer 0 2 1
KİM406 Bitirme Tezi 0 2 1
KİM446 Organik Kimya Lab II 0 4 2
KİM Secmeli (...............) 2 0 2
KİM Secmeli (...............) 2 0 2
Toplam 7 12 13

Zorunlu dersler kredi toplamı : 121
Secmeli dersler kedi toplamı : 12
Genel toplam : 133


ÜÇÜNCÜ SINIF SEÇMELİ DERSLER
5. Yarıyıl

D. Kodu Adı T P K
KİM 323 Katıhal Kimyası I 2 0 2
KİM 325 Ametaller Kimyası 2 0 2
KİM 327 Anorg. Toksik Mad. 2 0 2
KIM 333 Çevre Kimyası 2 0 2
KİM 335 Ayırma Yöntemleri 2 0 2
KİM 337 Titrimetrik Yöntem. 2 0 2
KİM 339 Su Kimyası 2 0 2
KİM 345 Halkalı Bileşikler 2 0 2
KİM 347 Karbonil Kimyası 2 0 2
KİM 353 Kömür Kimyası I 2 0 2
KİM 357 Kinetik ve Kataliz 2 0 2
KİM 359 Temel Kim. Termod. 2 0 2
KİM 361 Çevre Koruma 2 0 2
KİM 381 Organik Boyar Madde. 2 0 2
KİM 383 Aromatik Bileşikler 2 0 2
KİM 385 Mesleki Yabancı Dil I 2 0 2

6. Yarıyıl
D. Kodu Adı T P K
KİM 302 Bilgisayarlı Hesap. 2 0 2
KİM 304 Kimya Tarihi 2 0 2
KİM 324 Katıhal Kimyası II 2 0 2
KİM 326 Metaller Kimyası 2 0 2
KİM 332 Elektroanalitik Yönt. 2 0 2
KİM 334 Eser Element Analizi 2 0 2
KİM 338 Spektrofot.. Analiz 2 0 2
KİM 346 Organik Redoks 2 0 2
KİM 348 Alkaloidler 2 0 2
KİM 356 Kömür Kimyası II 2 0 2
KİM 358 Polimer Kim. Gir. 2 0 2
KİM 364 Endüstriyel Atıklar 2 0 2
KİM 370 Anorganik Reak.Mek. 2 0 2
KİM 372 İyon Değiştirme 2 0 2
KİM 382 Besin Kimyası 2 0 2
KİM 387 Mesleki Yabancı Dil II 2 0 2
 

DÖRDÜNCÜ SINIF SEÇMELİ DERSLER
7. Yarıyıl

D. Kodu Adı T P K
KİM 401 Kimyada Bilgisayar 2 0 2
KİM 403 Kimyada Teo. Hes. 2 0 2
KİM 413 Çimento Kimyası 2 0 2
KİM 415 Kimyasal Bağ Teo. 2 0 2
KİM 417 Anorganik Polimeri 2 0 2
KİM 423 Kristal Kimyası 2 0 2
KİM 425 Kompleks Kimyası 2 0 2
KİM 427 Seramik Kimyası 2 0 2
KİM 431 İyonik Dengeler 2 0 2
KİM 433 Kimyada Elektronik 2 0 2
KİM 435 Kalite Kontrol 2 0 2
KİM 437 Spekt. Anal. Yön. 2 0 2
KİM 441 Perisiklik Reak. 2 0 2
KİM 443 Tekstil Kimyası 2 0 2
KİM 445 İlaç Kimyası 2 0 2
KİM 447 Spekt. Yapi Anal. I 2 0 2
KİM 449 Sterokimya 2 0 2
KİM 451 Moleküler Simetri 2 0 2
KİM 455 Nükleer Kimya 2 0 2
KİM 457 Kömür Tek. I 2 0 2
KİM 459 Polimer Karakter. 2 0 2
KİM 461 Yüzey ve Kol. Kim. I 2 0 2
KİM 471 Zenginleştirme Yön. 2 0 2
KİM 473 Toprak Kimyası 2 0 2
KİM 475 Atmosferik Kirlenme 2 0 2
KİM 479 Moleküler Spekt. 2 0 2
KİM 491 Orbital Etkileşimleri 2 0 2
KİM 493 Heterosiklik Bileşikler 2 0 2

8. Yarıyıl 
D. Kodu Adı T P K
KİM 412 Kristal Yapı Analizi 2 0 2
KİM 414 Malzeme Bilgisi 2 0 2
KİM 416 Katıların Elekt. Özel. 2 0 2
KİM 420 Uzay Grubu 2 0 2
KİM 422 Anorg. Elekt. Spekt. 2 0 2
KİM 424 Metal Organik Bil. 2 0 2
KİM 426 Magnetokimya 2 0 2
KİM 428 Anorg. Boyar Mad. 2 0 2
KİM 432 Olasılık ve İstatistik 2 0 2
KİM 434 Kromatografik Yön. 2 0 2
KİM 438 Kimyasal Enstruman. 2 0 2
KİM 440 Organik Analiz 2 0 2
KİM 442 Organik Toksik Mad. 2 0 2
KİM 444 Doğal Bil. Kim. 2 0 2
KİM 446 Petrokimya 2 0 2
KİM 448 Spekt. Yapı Anal. II 2 0 2
KİM 450 Polimer Katkıları 2 0 2
KİM 452 Polimer Ür. Tek. 2 0 2
KİM 454 End. Elektro. 2 0 2
KİM 456 Polimer ve Plas. An. 2 0 2
KİM 458 Kömür Tek. II 2 0 2
KİM 464 Yüzey Aktif Mad. 2 0 2
KİM 466 Gıda Analizleri 2 0 2
KİM 468 Yüzey ve Kol. Kim. II 2 0 2
KİM 472 Yüzey Analiz Yön. 2 0 2
KİM 474 Atiksu Aritma Tek. 2 0 2
KİM 482 Deterjan Kimyası 2 0 2
KİM 484 Enzim ve Vitaminler 2 0 2
KİM 490 İyonik ve Rad. Pol. 2 0 2
KİM 492 Sentetik Yük. Pol. 2 0 2