Yozgat Bozok Üniversitesi

KİMYA BÖLÜMÜ

 

Bölümümüz, 1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılında Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü olarak eğitime başlamış olup halen bu eğitim programını Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü olarak sürdürmektedir.

Kimya bölümü, altyapısı ve imkanları dahilinde kısa geçmişine rağmen, sahip olduğu eğitim kadrosu ve yeni kavuştuğu labaratuvar imkânları ile çağdaş ve dinamik bir eğitim yapabilecek seviyeye ulaşmıştır. Kimya bölümünden mezun olan öğrenciler "Kimyager" diploması almaktadır. Maddelerin yapılarını araştıran ve insanların yararına yeni bileşikler üreten kimyagerler; ilaç, gübre, sentetik lif, plastik endüstrisi, boya sektörü, çimento gibi pek çok alanda kullanılan malzemelerin de üreticileridirler. Kimyacılar, çevre, gıda, ilaç, tekstil, boya, cam, sabun, yağ, deterjan, içecek, demir ve çelik üreten özel veya devlet kurumlarının, araştırma-geliştirme ve/veya kalite kontrol bölümlerinde çalışabilirler. Bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuarlarında da iş imkânı bulabilirler. Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan kimyacılar tezsiz yüksek lisans eğitimi ile Pedagoji Sertifikası alarak eğitim sektöründe de öğretmen olarak çalışabilirler.

Kimya Bölümünde 5 Profesör, 2 Doçent, 2 Araştırma Görevlisi Doktor ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 1996 yılından bu yana kimyagerlik eğitimi veren bir bölümdür. 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında yapılan düzenleme ile ders programları çağdaş ve pratik eğitim vermek amacıyla yeniden düzenlenmiş olup, bu yeni ders programına 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında başlanmıştır. Bölümün asıl amacı, öğrencileri kimya ve kimya ile ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek düzeyde yetiştirmek aynı zamanda bu alanlardaki kalite kontrol laboratuarlarında gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bununla birlikte, bilimsel gelişmeleri teknolojiye, üretime ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştüren, sanayinin AR-GE ve Kalite Kontrol bölümlerinde çalışarak gelişimine katkıda bulunan, çalıştığı her alanda artı değer katabilen, gelişen teknolojiye uyumlu, bilimsel gelişmeleri üretime dönüştüren uluslararası standartlarda kimyager yetiştirmektir.

Kimya Bölümünde Analitik, Anorganik, Fizikokimya, Organik kimya ve Biyokimya anabilim dalları mevcuttur. Eşit ağırlıklı olacak şekilde her anabilim dalının teorik dersleri ve uygulamalı laboratuarlarını içeren toplam 133 kredilik dersle mezun olunmaktadır. Her anabilim dalı, lisans seviyesinde verilmesi gerekli alanları içerecek şekilde seçilmiş konulardan oluşmaktadır. Konular yeterince ayrıntılı olup, dersler mümkün olduğu kadar güncelleşmiş ders kitaplarından takip edilmektedir. Teorik derslerden sonra öğrenciler uygulamalarını ferdi veya grup olarak laboratuarlarda, görevli öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri gözetiminde yapmaktadırlar.

Bölümümüzde toplam 7 araştırma laboratuarı, 2 öğrenci labaratuarı ve 1 adet madde malzeme deposu mevcuttur. Öğrenci laboratuarları Anorganik, Organik, Analitik, Fizikokimya ve Biyokimya laboratuarları olarak tahsis edilmiştir. Bölümde bölgesel ölçekte araştırmalar da yapılmaktadır. Bölgesel olarak bazı danışmanlık hizmetleri ve analiz imkanları sunulmaktadır. Özellikle işletmelere ait su ve atık su analizleri yapılmaktadır. Çevreyi bilinçlendirmek amacıyla bilimsel anlamda çevre sorunları ile ilgili çeşitli seminerler ve toplantılar da yapılmaktadır.

Web of Science verilerine göre kuruluşundan itibaren mevcut Öğretim Elemanlarının 159 adet Uluslararası çalışması olup, bu çalışmaların 25 tanesi 2015 ve 2016 yıllarını kapsamaktadır.