Yozgat Bozok Üniversitesi

KİMYA BÖLÜMÜ

KİMYA BÖLÜMÜ KOORDİNATÖRLÜKLERİ VE KOMİSYONLARI


Eğitim Öğretim Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Hatice ARI (Üye)

Arş. Gör. Mehmet YAKAN (Üye)


Erasmus Koordinatörlüğü

Doç. Dr. İrfan KOCA (Koordinatör)

Arş. Gör. Dr. Hatice ARI (Yardımcı Koordinatör)


Farabi Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Orhan HAZER (Koordinatör)

Doç. Dr. Esra YILDIZ (Yardımcı Koordinatör)


Mevlana Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Ali DELİBAŞ (Koordinatör)

Doç. Dr. Orhan HAZER (Yardımcı Koordinatör)


Bologna Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Ali DELİBAŞ (Koordinatör)

Doç. Dr. Esra YILDIZ (Yardımcı Koordinatör)


Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI (Başkan)

Doç. Dr. İrfan KOCA (Üye)

Doç. Dr. Ramazan COŞKUN (Üye)


Bölüm Kalite Komisyonu

Doç. Dr. Orhan HAZER


Bölüm Web Sayfası Sorumlusu

Arş. Gör. Dr. İbrahim Evren KIBRIZ