Yozgat Bozok Üniversitesi

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI

Danışmanlıklar

Moleküler Biyoloji ve Genetik 1.Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Nihal İNANDIKLIOĞLU

Moleküler Biyoloji ve Genetik 2.Sınıf: Prof. Dr. H. Erhan EROĞLU

Moleküler Biyoloji ve Genetik 3.Sınıf: Doç. Dr. Hatice BAŞ

Moleküler Biyoloji ve Genetik 4.Sınıf: Arş Gör. Ali DEMİRBAĞ