Yozgat Bozok Üniversitesi

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI

Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı

Botanik Ana Bilim Dalı

Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Zooloji Ana Bilim Dalı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı