Yozgat Bozok Üniversitesi

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI

Bölümün Eğitim Amaçları:

 

1.Biyoloji biliminin değişen teori, metodoloji ve yeni eğilimlerine açık olan,

2.Bilim uzmanlarının modern araştırma tekniklerini birlikte ve etkin bir şekilde kullanabilme yeteneğine sahip,

3.Bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmalar yapma yeteneğine sahip olabilen ve bu doğrultuda yapılan projelere aktif olarak katılan,

4.Bilimsel yayınlar hazırlamak için gerekli araştırmacı ve eleştirel düşünceye sahip,

5.Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarına duyarlı ve bunların çözümüne katkı sunmayı görev kabul eden bilgi birikimi zengin ve konusunda uzman biyologlar yetiştirmektir.

 

Bölümün Eğitim Sonuçları:

 

 1.Alanında edinmiş olduğu bilgileri ve modern araştırma tekniklerini birlikte ve etkin bir şekilde kullanabilirler.

 2.Alanıyla ilgili bilimsel veriler toplayabilir ve bunları inceleyerek bilimsel bir yargıya varabilirler.

 3.Alanıyla ilgili bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmalar yapabilir ve elde ettiği sonuçları bilimsel olarak yorumlayabilirler.

 4.Dünyanın geçirdiği hızlı değişimi ve küreselleşmeyi esas alarak disiplinler arası bir yaklaşımla yalnızca Biyoloji Bilimi alanında değil diğer fen bilimlerle de etkileşimi sağlayabilirler

 

Bölüm Bölümü’nden Mezun Olacak Olan Öğrencilerin nerelerde istihdam edilebilecekleri ve piyasanın bu mezunlara olan talebi