Yozgat Bozok Üniversitesi

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI

BÖLÜMÜMÜZ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ PROJELER

BAP

 1. Prof. Dr. Dilek PANDIR, Kadmiyum’un İnsan Eritrositler Üzerine in vitro Toksik Etkisi ve Vitamin C ve Vitamin E’nin Koruyucu Rolü.
 2. Prof. Dr. Dilek PANDIR, Gıda Katkı Maddesi Sodyum Benzoat’ın İnsan Eritrositleri Üzerine in vitro Toksik Etkisi ve Kateşin ve Kuarsetinin Koruyucu Rolü.
 3. Prof. Dr. Dilek PANDIR, Diyabetik ratlarda Furanın nefrotoksik etkisi ve Likopenin koruyucu rolü.
 4. Prof. Dr. Dilek PANDIR, UV radyasyonun un güvesi Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) larvaları üzerinde meydana getirdiği oksidatif stresin ve DNA hasarının belirlenmesi.
 5. Prof. Dr. Dilek PANDIR, Diyabetik ratlarda Furanın kardiyotoksik etkisi ve Likopenin koruyucu rolü.
 6. Prof. Dr. Dilek PANDIR, Diyabetik ratlarda Furanın ovaryum dokusuna etkisi ve Likopenin koruyucu rolü.
 7. Prof. Dr. Dilek PANDIR, Ratlarda LPS’nin sebep olduğu endotoksemi üzerine sodyum selenit ve Vitamin E’nin koruyucu rolü.
 8. Prof. Dr. Dilek PANDIR, Kurşun nitrat’ın insan eritositleri üzerine toksik etkisine sodyum selenit’in koruyucu rolünün istatistiksel olarak incelenmesi.
 9. Prof. Dr. Dilek PANDIR, Cladonia foliacae liken ekstraktının, H2O2 tarafından hasar görmüş Allium cepa L. kök ucu hücreleri üzerindeki koruyucu rolü.
 10. Prof. Dr. Dilek PANDIR, Brilliant Blue ve Sunset Yellow’un Allium cepa L. Kök Ucu Meristem Hücreleri Üzerine Toksik Etkileri.
 11. Prof. Dr. Ümit BUDAK, Karanlıkdere Vadisi (Şefaatli-Yerköy-Yozgat) Florası.
 12. Prof. Dr. Ümit BUDAK, Türkiye Senecio L. cinsi (Asteraceae) türlerinin taksonomik ve biyokimyasal yönden incelenmesi.
 13. Prof. Dr. Ümit BUDAK, Süreyya Bey Barajı (Çekerek/Yozgat) ve Çevresinin Florası
 14. Doç. Dr. H. Erhan EROĞLU, İnsan Periferik Kan Lenfositlerinde Hypericum heterophyllum Vent. Türünün Mikronükleus, Mitotik İndeks ve Replikasyon İndeksi Üzerine Etkileri.
 15. Doç. Dr. H. Erhan EROĞLU, Bazı Minuartia Taksonlarının Karyotip Analizi.
 16. Doç. Dr. H. Erhan EROĞLU, Furo[3,2-c]piran-4-on Türevi Bileşiklerinin Sentezi ve Bu Bileşiklerin İnsan Periferal Lenfosit Kültürlerinde Genotoksik Etkilerinin Araştırılması.
 17. Doç. Dr. H. Erhan EROĞLU, Renklendirici Gıda Katkı Maddelerinden Brillant Blue ve Sunset Yellow’un İnsan Periferal Lenfosit Kültürlerinde Genotoksik Etkilerinin Araştırılması.
 18. Doç. Dr. H. Erhan EROĞLU, Bazı Dianthus L. (Caryophyllaceae) Taksonlarının Karyolojisi.
 19. Doç. Dr. H. Erhan EROĞLU, Minuartia L. (Caryophyllaceae) Taksonları Üzerine Karyolojik Çalışmalar.
 20. Doç. Dr. H. Erhan EROĞLU, Bazı Türkiye Dianthus L. Taksonlarının Karyotip Analizi.
 21. Doç. Dr. Hatice BAŞ, UV radyasyonun un güvesi Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) larvaları üzerinde meydana getirdiği oksidatif stresin ve DNA hasarının belirlenmesi.
 22. Doç. Dr. Hatice BAŞ, Diyabetik ratlarda furanın nefrotoksik etkisi ve likopenin koruyucu rolü.
 23. Doç. Dr. Hatice BAŞ, Diyabetik ratlarda furanın kardiyotoksik etkisi ve likopenin koruyucu rolü.
 24. Doç. Dr. Hatice BAŞ, Yerli Irk kazlarda suni tohumlamanın döllülük ve kuluçka sonuçlarına etkilerinin belirlenmesi.
 25. Doç. Dr. Hatice BAŞ, Pıtrak (Xanthium strumarium L.) tohum yağının insan lökosit ve eritrositleri üzerine etkisinin in vitro koşullarda incelenmesi.
 26. Doç. Dr. Hatice BAŞ, Türkiye ve Bulgaristan florasına kayıtlı bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin uçucu yağ bileşenleri, biyolojik aktiviteleri ve gıda endüstrisinde kullanım olanaklarının değerlendirilmesi.
 27. Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ERDOĞAN, Echinops viscosus ve Echinops mersinensis türlerinin antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması.
 28. Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ERDOĞAN, Yozgat Çamlık Milli Parkı Göleti'nin Fitoplankton Çeşitliliği ve Su Kalitesinin Belirlenmesi.
 29. Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ERDOĞAN, Süreyyabey Baraj Gölü ve Yakın Havzasının Su, Sediment Örneklerinde Ağır Metal Birikimlerinin Belirlenmesi.
 30. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SÜDÜPAK, Mısır ve mısır pası kompatibıl interaksiyonunda ekspresyonu değişim gösteren genlerin DDRT-PCR ile tanımlanması ve seçilen mesajlarda gen ekspresyonunun RT-qPCR ile çalışılması.
 31. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SÜDÜPAK, Nohut çeşitlerinde SSR varyasyonu ve genetik ilişkilerin belirlenmesi
 32. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SÜDÜPAK, Türkiye’de yayılış gösteren Cicer türleri arasındaki genetik ilişkilerin allozim polimorfizimleriyle analizi.
 33. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SÜDÜPAK, Mısır(Zea mays) ve mısır pası (Puccinia sorghi) interaksiyonunda ekspresyonu değişim gösteren mesajların cDNA-AFLP yöntemiyle tanımlanması ve karakterizasyonu.
 34. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SÜDÜPAK, Diferantial Display tekniği ile ekspresyonu değişim gösteren genlerin belirlenmesi.
 35. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SÜDÜPAK, Mısır Zea mays L ve mısır pası Puccinia sorghi Schwein interaksiyonunda ekspresyonu modüle edilen mRNA ların modifiye cDNA AFLP tekniği ile tanımlanması ve karakterizasyonu.
 36. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SÜDÜPAK, AFLP markırlarıyla Türkiye de yayılış gösteren Cicer türleri arasındaki genetik ilişkilerin AFLP markerlerıyla analizi.

TUBİTAK

 1. Prof. Dr. Ümit BUDAK, Türkiye Paronychia Mill. (Caryophyllaceae) Türlerinin Taksonomik Revizyonu.
 2. Prof. Dr. Ümit BUDAK, Türkiye Senecio L. (Asteraceae) türlerinin taksonomik revizyonu.
 3. Prof. Dr. Ümit BUDAK, Türkiye Senecio L. (Asteraceae) Taksonlarının Yaprak ve Gövde Anatomisi ile Tohum ve Polen Morfolojilerinin Işık ve Elektron Mikroskoplarında İncelenmesi.

AB

 1. Prof. Dr. Ümit BUDAK, Modular Mobile Education: Science Experiments.
 2. Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ERDOĞAN, Adaptive strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems.
 3. Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ERDOĞAN, Managing Aquatic ecosystems and water Resources under multiple Stress.

DPT

 1. Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ERDOĞAN, Ülkemiz Sığ Göllerindeki Fitoplankton Fonksiyonel Gruplarının Çeşitliliği.