Yozgat Bozok Üniversitesi

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ANA BİLİM DALLARI

Botanik Ana Bilim Dalı

Botanik Ana Bilim Dalında başta bitki sistematiği, bitki coğrafyası ve bitki ekolojisi olmak üzere, bitki bilimiyle ilgili konularda çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde; bitki çeşitliliğinin tespiti, doğal vejetasyonun tanımlanması, ekosistemlerin korunması, kirlilik kaynaklarının tespiti ve önlenmesi, tıbbi ve ekonomik bitkilerin tespiti, korunması ve kültüre alınması ile ilgili konularda bilgi ve çözümler üreterek  ülke ekonomisi ve toplum gelişimine katkı sağlama amaçlamaktadır. Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulan BOZOK Herbaryumu lisans üstü çalışmalar için yeterli düzeyde kaynak eser ve bitki örneği ile zenginleştirilmiştir.

Ana Bilim Dalı kadrosunda 1 Profesör bulunmaktadır.

Zooloji Ana Bilim Dalı

Zooloji Ana Bilim Dalında omurgasız hayvan sistematiği, omurgalı hayvan sistematiği, hayvan ekolojisi, hayvan coğrafyası ve hayvan davranışları gibi temel konularda çalışmalar yapılmaktadır.

Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı

Genel Biyoloji Ana Bilim Dalında öncelikle histoloji ve sitogenetik olmak üzere, sitoloji, genetik, fizyoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji ile ilgili konularda çalışmalar yapılmaktadır. Ana Bilim Dalı bünyesinde yer alan Biyoloji Araştırma Laboratuarı ve Sitogenetik Araştırma Laboratuarlarında hem Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları hem de lisansüstü öğrencileri çalışmalarını sürdürmektedir.

Ana Bilim Dalı kadrosunda 2 Profesör bulunmaktadır.

Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı

Moleküler biyoloji, biyoloji biliminin son yıllarda en hızlı gelişen dallarından biri olup organizmaların moleküler düzeyde yapılarını, fonksiyonlarını ve bunların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini inceler. Bunun sonucu olarak Moleküler Biyoloji uygulamaları tıp, ilaç, gıda, tarım, biyomedikal gibi sektörlerden adli bilimlere kadar çok geniş bir alana yayılmıştır. Ana Bilim dalı bu gelişmelere paralel çalışmalar yapacak şekilde planlanmaktadır.

Ana Bilim Dalı kadrosunda 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Hidrobiyoloji’nin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, deniz ve iç suların sınıflandırılması, sulardaki canlı toplulukları, ekosistemlerde madde ve enerji döngüsü, verimlilik, plankton üretimi, su kirliliği gibi konular Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı’nın çalışma konularını oluşturmaktadır.

Ana Bilim Dalı kadrosunda 1 Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır.