Yozgat Bozok Üniversitesi

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI

Çalıştığı

Kurum

Kurum Yetkilisi

Danışmanı

Mezun

DETAGEN/Kayseri

Tarık ELKATMIŞ

Dr. Öğr. Üyesi Sedat PER

E…. E… H….